N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c i
Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.
przysłowie wschodnie             
O nas Aktualności Obozy
Foto galeria Treningi Osiągnięcia


aktualizaja 2016-09-05