N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iTRENUJEMY
2008/2009
Trening ul. Krowoderska 8 09 i 28.10.2008
Trening ul. Spasowskiego 8 21 i 28.10.2008
Trening ul. Krowoderska 8 06.11.2008
Trening ul. Spasowskiego 8 25.11.2008
Trening ul. Krowoderska 8 27.11.2008
Trening ul. Krowoderska 8 16 i 23.12.2008
Trening ul. Krowoderska 8 15 i 22.01.2009
Trening ul. Spasowskiego 8 20 i 27.01.2009
Trening ul. Spasowskiego 8 07.04.2009
Trening ul. Krowoderska 8 07.04.2009
Trening ul. Spasowskiego 8 12.05.2009
Trening ul. Krowoderska 8 14.05.2009
Trening ul. Krowoderska 8 28.05.2009
Trening ul. Spasowskiego 8 02.06.2009
Trening ul. Krowoderska 8 02.06.2009