N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iFOTO GALERIA 2009
JUDO-GLOBTROTER
obóz na Słowacji
14-21.02.2009
Ferie w mieście
Paintball
27.02.2009
Ferie w mieście
Czy znasz ten ślad?
28.02.2009
Egzaminy na pasy
2009
Z a w o d y j u d o
2009
"O so hodzi w Świdniku?"
11.05.2009
Japonia - daleko
i blisko"
19.05.2009
Podsumowanie roku
18.06.2009
WYRÓŻNIENI
w roku szkoleniowym
2008/2009
JudoLato
w Mieście
sierpień 2009