N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iJudo Wakacje
obóz elementami sztuk walki i strzelectwa Piwniczna Zdrój
26.06-09.07.2011 r.