N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iWspaniały wyjazd na zawody judo
Młodziczek i Dzieci
25.03.2012


Ten niezapomniany wyjazd,
udane debiuty i starty na zawodach judo
oraz zdobyte medale dedykuję Rafałowi.
Trener Anna Szczęsny

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail