N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iZawody Judo Dzieci 2011
złoty medal Marysia Kasprzak
medale brązowe: Ania Bochenek i Piotr Węglarczyk