N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iFOTO GALERIA 2013
Narciarski Obóz Judo
Słowacja 2013
Nasze Treningi Judo 2013
Wydarzenie wyjątkowe!!!
Mieliśmy zaszczyt
oraz przyjemność czynić pokaz judo
dla Fundacji
Hospicjum Domowego
dla Dzieci
ALMA SPEI
19.05.2013 r.
Nasze zawody judo
I – VI 2013

Nasze Judo:
Podsumowanie roku judo 2012/2013
Spotkanie wszystkich grup
08.06.2013
Nasze Judo:
Podsumowanie roku judo 2012/2013
w Muzeum Narodowym
08.06.2013
Nasze judo:
Podsumowanie roku judo
2012/2013
III Turniej strzelecki
JudoShot - 15.06.2013
Wyróżnieni
w roku judo
2012/2013
Świąteczne spotkanie
judo wszystkich grup
21.12.2013