N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iFOTO GALERIA 2014
Nasze Treningi judo:
2014
styczeń-czerwiec
Lubię Judo, bo...
Nasze zawody judo
styczeń-czerwiec 2014

Rysunek: Marta Wąs
Wydarzenie wyjątkowe !!!

Nasz Turniej Ne-waza
Judo Przyjaciele
08.06.2014

Rysunek:
Amelka Jasińska

W Y N I K I
Turniej Ne-waza
Judo Przyjaciele
Kraków 08.06.2014

Rysunek:
Marta Wąs
Mieliśmy ponowny zaszczyt oraz przyjemność czynić
pokaz judo
dla Fundacji
Hospicjum Domowego
dla Dzieci ALMA SPEI
22.06.2014 r.
Podsumowanie
roku judo
2013/2014
Nasze Treningi judo:
lipiec - grudzień 2014
Nasze zawody judo
2014