N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iFOTO GALERIA 2015
Nasze Treningi judo:
2015
styczeń-czerwiec
Nasze Noworoczne
Spotkanie Judo
24.01.2015
*
Judociasteczka upiekła
Kinga Nałęcz-Nieniewska
Nasze Judo Ferie 2015:
IV Turniej Strzelecki
Judo Shot
24-25.02.2015
Judo i My
w Przedszkolu
26.03.2015
Nasze Wielkanocne Spotkanie Judo
Piekary
27.03.2015
Nasz II Turniej Ne-waza
Judo Przyjaciele
Kraków 17.05.2015
WYNIKI
II Turniej Ne-waza
Judo Przyjaciele
Kraków 17.05.2015
Rysunkowe
powitanie wakacji
czerwiec 2015
Nasze Treningi Judo
wrzesień-grudzień
2015