N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iTreningi 2009-2010
judo - nigdy dość
wrzesień - październik 2009 listopad - grudzień 2009
styczeń- luty- marzec 2010 kwiecień- maj- czerwiec 2010