N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iTreningi wrzesień
- październik 2009
SP Nr 7 ul. Spasowskiego 8