N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iTreningi
kwiecień - maj - czerwiec 2010
POZYTYWNIE !