N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iKONTAKT

Europa
Polska
Małopolska
Kraków
Centrum Młodzieży


Do zobaczenia!


w_strone_judo@interia.pl

tel. (0048) 0502 596 307

Centrum Młodzieży
im. dr. H.Jordana
31-123 Kraków
ul. Krupnicza 38
tel. 12-422-44-42
Sekretariat

Do zobaczenia!