N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c i2006/2007
Nasza grupa 2006/2007 Spotkanie opłatkowe
całej grupy 16.12.2006
Obóz zimowy
Słowacja - styczeń 2007
Zawody 2006/2007 Wycieczka 17.02.2007 NAJ ...
Obóz judo - Kruklanki
28.06-12.07.2007
Obóz judo - Jelenia Góra
16-29.07.2007
Praga - Mistrzostwa
Europy
04-07.10.2007