N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iNasza grupa 2006/2007
Grupa zaawansowana
i
średniozaawansowana:
2006/2007


18 dziewcząt
i 13 chłopców

Grupa naborowa
2006/2007:
6 dziewcząt
i 12 chłopców