N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iN A J ...
2006 / 2007
Najbardziej gościnny
dom 2006/2007
Dom Państwa
Machetów
W styczniu 2007
ugościli herbatą kilkanaście
zmarzniętych osób,
czyli NAS
DZIĘKUJĘMY
raz jeszcze
Najbardziej nieobecny

RAFAŁ KALISTA

(ale na obóz jedzie)
Najwięcej startów
na zawodach 2006/2007
ANNA OSAJDA
Największy pechowiec
2006/2007
JOANNA JAKÓBIAK
Najbardziej zakręcony
wyjazd na zawody 2006/2007
LUBLIN 01.04.2007
Najmłodszy uczestnik
treningów 2006/2007
ur. 2000 r.
PIOTR Węglarczyk
Najlepsza frekwencja
w grupie naborowej
ALEKSANDER BARYLAK
oraz JAKUB SKUPIEŃ
Najlepsze wyniki
na zawodach ogólnopolskich
2006/2007
1. Magdalena B I A Ł A
2. Anna O S A J D A
3. Marta W Ą S
Najbardziej znikający
z treningów od
czasu do czasu
Krystyna Błaszkiewicz
Agnieszka Lis
Magda Krzeczowska
Magda Vogt
Michał Korzonek
Najlepsza frekwencja
na treningach
19.06.2007 - 19 osób
21.06.2007 - 14 osób
22.06.2007 - 16 osób
Najdłuższe czekanie
na wyjazd na zawody
20.04.2007
do Wrocławia
Najciekawsza wizyta
na treningu judo
Dnia 24.04.2007
- w drodze
ze szczepienia
do domu odwiedził
nas KOTEK Marty