N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iJUDOGLOBTROTER 2007-2008
JUDO-GLOBTROTER
- pierwsza wyprawa !!!
Praga 04-07.10.2007 r.


...zobacz więcej...
JUDO-GLOBTROTER
- druga wyprawa !!!
Słowacja
26.01-02.02.2008 r.


...zobacz więcej...
JUDO-GLOBTROTER
- trzecia wyprawa !!!
Austria
24.04-27.04.2008


...zobacz więcej...
JUDO-GLOBTROTER
- czwarta wyprawa !!!
Francja
06.05-13.05.2008

...zobacz więcej...
JUDO-GLOBTROTER
- wyprawa patriotyczna
Warszawa
24.06.2008

...zobacz więcej...
JUDO-GLOBTROTER
- piąta wyprawa !!!
Grecja
02.08-15.08.2008

...zobacz więcej...
JUDO-GLOBTROTER
- wyprawa specjalna !!!
Wilno
17.07.2008


...zobacz więcej...
JUDO-GLOBTROTER
- wyprawa specjalna !!!
Park Miniatur
26.08.2008
podsumowanie roku

...zobacz więcej...
Olek Barylaki
Daniel Jurczyk
zdobyli tytuł
SuperJudoGlobtrotera
2007/2008
W ramach projektu JudoGlobtroter w roku szkolnym 2007/2008
uczestnicy odwiedzili
7 krajów oraz udali
się na wyprawę
patriotyczną
do Warszawy
i w Kopalni Wieliczka
podsumowanie
w Parku Miniatur.

Tytuł
SuperJudoGlobtrotera
2007/2008
zdobyli
Olek Barylak
i Daniel Jurczyk

Zapraszam do
współtworzenia
projektów oraz na
kolejne wyprawy
Anna Szczęsny
animator projektu
JudoGlobtroter
JUDO-GLOBTROTER
- wyprawa patriotyczna
Kopalnia Wieliczka
05.11.2008 r.

...zobacz więcej...
JUDO-GLOBTROTER
- wyprawa szósta !!!
Dania
20-23.11.2008 r.

...zobacz więcej...